ระบบปิดเว็บไซต์ชั่วคราว

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ


เว็บไซด์จะเปิดวันที่ 1 พ.ย.2560

โดยใช้ชื่อใหม่เป็น

www.fotika.co.th